Podpořte moderní energetiku bez ruského plynu a ropy!

Aby se Česko vyhnulo energetické krizi, musí vláda urychlit nástup moderní energetiky. Pojďte společně s námi vyzvat vládní představitele, aby vytvořili podmínky pro sebevědomé a energeticky bezpečné Česko.

Podepsat výzvu

Text výzvy

Vážený pane předsedo vlády,
bezprecedentní útok ruských vojsk na svobodnou Ukrajinu a navazující události poukázaly na potřebu urychlení proměny české energetiky. Je nutné hledat řešení, díky kterým budeme nezávislí na dovozu zemního plynu a ropy z Východu. Věříme, že rozvoj obnovitelných zdrojů energie a renovace budov patří mezi opatření, která během následujících let posílí energetickou bezpečnost Česka a současně pomohou zajistit dostupné ceny energie pro domácnosti, obce a firmy.

Již během tohoto desetiletí lze snížit spotřebu zemního plynu těmito konkrétními kroky:

 • renovací budov se ušetří 1,8 miliard kubíků zemního plynu, a to především díky zateplování budov, výměně oken, instalaci rekuperace a optimalizaci zdrojů tepla
 • produkcí biometanu lze vyrobit do pěti let 1,3 miliardy kubíků zeleného plynu ročně
 • vybudováním nových solárních elektráren, které mohou vyrobit 9-12 terawatthodin čisté elektřiny, a nových větrných elektráren, které mohou dodat dalších 5 terawatthodin čisté elektřiny. Jejich roční produkce pak odpovídá ekvivalentu až 1,6 miliard kubíků zemního plynu

Abychom dokázali vytěžit výhody, které přinášejí jedinečné spojení ve zvyšování energetické účinnosti a místních obnovitelných zdrojů, musí vláda:

 

 • Okamžitě vyřadit podporu zdrojů na plyn z kotlíkových dotací a Nové zelené úsporám. Z veřejných prostředků nelze zvyšovat závislost na ruském plynu, která navíc může uvrhnout domácnosti do energetické chudoby. /částečně splněno/
 • Posílit úspěšný program Nová zelená úsporám. Zajistit jeho dlouhodobé financování, které povede v horizontu jednotek let k trojnásobnému navýšení počtu projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů. Nabídnout domácnostem zvýhodněný renovační úvěr na před- a do-financování dotace, např. pomocí státní garance přes Národní rozvojovou banku.
 • Nízkopříjmovým domácnostem nabídnout investiční komponentu sociálních dávek. Ta by pomohla této skupině zvýšit běžnou míru podpory z programu Nová zelená úsporám až na 90 %.
 • Spustit podporu projektové přípravy bez tvrdého závazku investice. Rozhodnutí o podobě opatření pro úspory energie a obnovitelné zdroje zraje měsíce. Lidé musí dostat kvalitní informace, které jim v tomto rozhodování pomohou.
 • Doplnit programové prohlášení vlády o závazek vybudování 200 tisíc tepelných čerpadel do roku 2025 a 60 tisíc kotlů na biomasu – instalace tepelných čerpadel a kotlů na biomasu mají finančně výhodnější provoz než plynové kotle, které vláda stále podporuje.
 • Zvýšit podíl výroby domácího zeleného plynu: zavést účinnou podporu, která nastartuje domácí produkci biometanu a zajistí jeho využití pro potřeby ČR - stanovit minimální podíl biometanu v zemním plynu a zavést ekologickou daň na fosilní zemní plyn. Dokončit proces notifikace podpory s EU a vyhlásit adekvátní podporu pro přechod z výroby elektřiny pro stávající zdroje a s možností podpory i pro nové biometanové zdroje. Důsledně vymáhat zákaz skládkování bioodpadů a podporovat využívání biomasy, která splní kritéria udržitelnosti.
 • Nastavit prostředí pro nové investice do obnovitelných zdrojů: zařadit fotovoltaiku mezi zdroje, pro které stát vyhlásí soutěž o provozní podporu - stát vytvoří předvídatelné prostředí pro investice i jistotu, že budou nové zdroje opravdu vznikat. Navíc díky faktu, že je fotovoltaika nejlevnější zdroj, získá také financování na rozvoj jiných typů obnovitelných zdrojů energie.
 • Odstranit bariéry pro rozvoj chytrých projektů v energetice: nový energetický zákon musí posílit ochranu zákazníků, ale také umožnit sdílení energie a ukládání energie, vytváření energetických společenství či umožnit přímé dlouhodobé smlouvy (PPA kontrakty) pro producenty energie z obnovitelných zdrojů. Spolu s tím je třeba změnit stavební zákon a odblokovat povolování nových staveb. Změnit je také třeba zákon o půdním fondu tak, aby nebránil vzniku agrivoltaických projektů, tedy takových, kde zůstává zemědělská funkce a připojí se produkce čisté energie. Výstavba obnovitelných zdrojů musí patřit mezi strategické projekty podobně jako liniové stavby.
 • Odstranit administrativní bariéry pro rozvoj obnovitelných zdrojů: zrušení takzvaného měření po fázích, kvůli kterému jsme dnes odkázáni z velké části na solární střídače z Číny. Chceme-li podpořit instalaci evropských technologií, musíme se vrátit k takzvanému součtovému měření.
 • Spustit vládní informační kampaň na podporu využití potenciálu renovace budov a místních obnovitelných zdrojů energie. Vláda může upozornit i na jednoduché kroky, které sníží účty za energii a spotřebu ruského plynu či ropy: snížení teploty v místnostech o pár stupňů či využití pohodlné veřejné dopravy místo automobilů - lehká úprava návyků je minimální zásah do naší pohodlnosti oproti děsům, kterým jsou vystaveni lidé na Ukrajině.
 • Nastartovat Česko k jízdě s čistou stopou: nezávislost na ruské ropě můžeme zvýšit pomocí podpory bezpečných cyklostezek, rozvojem pohodlné a dostupné veřejné dopravy i nástupem moderní mobility: elektromobily nepotřebují ani kapku ruské ropy. Podíl mohou snížit také udržitelná biopaliva nových generací - synteticky vyráběná nafta či s využitím odpadních materiálů.
 • Otevřít Česko inovacím: naše energetika zaspala v nástupu smartmetrů, rozvoji akumulace a hrozí, že promeškáme také nástup výroby zeleného vodíku. Jde přitom o řešení, která pomohou snížit účty za energii domácnostem i firmám. Ukládání energie může přinést flexibilnější výrobu a vodík pomůže dekarbonizovat průmyslovou výrobu - tak na co ještě čekáme?
 • Nabídnout nové pracovní příležitosti: ekonomika projde v následujících letech transformací. Nové obory vytvoří nové pracovní příležitosti. Stát musí rozběhnout rekvalifikační programy a podpořit takové formy vzdělávání, které umožní posunout Česko od montovny k oborům s vyšší přidanou hodnotou.
Zobrazit celý text výzvy
méně

Podepsat výzvu

Výzvu připravil Svaz moderní energetiky ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost a Změnou k lepšímu. 

Za koho výzvu podepisujete? (zaškrtněte)*
Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefon (nepovinné)
Adresa (nepovinná)
Název subjektu / právnické osoby / jméno obce
Prostor pro váš vzkaz vládě (max. 280 znaků)
Přejete si podpis zveřejnit? (zaškrtněte)*
Vložit logo společnosti / instituce (pokud je chcete zobrazit mezi signatáři výzvy).
Maximální velikost souboru je 2 MB.

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů organizaci Svaz moderní energetiky, z. s. , Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha, IČ 06950175. Osobní údaje budou využity pouze pro účel této výzvy a informování o dalších krocích v rámci této výzvy.

Signatáři výzvy

Pod výzvou je již podpisů.

Seznam signatářů

Tomas Havlicek
Ondrej Bartas
Jiří Korec
Tomáš Zdeněk
Růžena Šandová
Růžena Šandová
Rostislav Ulrich
Karolina Daňková
Pavel Baroň
Jaroslav Nutil
Ivo Slavotinek
Petr Daniš
Tomáš Boukal
Richard Kornas
Martin Kozelka
Petr Jankele, Město Semily
Filip Tesař
Michal Kovařík, zdravastavba.cz
Miroslav Nejezchleb
Květa Dvořáková
Miroslav Kopecky
Petr Bednařík
Josef Strejc
Petr Procházka
Jakub Rejzek
Vratislav Rubeš
Miroslav Samaš
Antonín Schejbal
Jarmila Smotlachová
Miloslav Šmolík
Luděk Štíbr
Luděk Štíbr
Pavla Štrobachová
Václav Švenda
Petr Tomáš
Milan Vácha
Tomáš Vokurka
Zdeněk Volf
Petr Vychodil
Milan Zelený
Tomáš Zmuda
Jaroslava Pokorná Jermanov
František Petrtýl
Pavel Pavlík
Pavel Pavlík
Josef Pátek
Michael Pánek
Daniel Netušil
Jaroslava Němcová
Věslav Michalik
Karel Marek
Daniel Marek
Simona Luftová
Ondřej Lochman
Petra Pecková
Jan Lička
Libor Lesák
Jana Krumpholcová
Milan Krch
Filip Kořínek
Michael Kašpar
Jiří Snížek
Dan Jiránek
Luděk Jeništa
Jan Jakob
Ilona Chrtová
Martin Hrabánek
Martin Herman
Tomáš Havlíček
Jiří Havelka
Jiří Haspeklo
Petr Halada
Hana Hajná
Adriena Gabrielová
Pavel Fojtík
Martin Exner
Martin Draxler
Lucie Cirkva Chocholová
Jiří Bouška
Petr Borecký
Stanislav Boloňský
Robert Bezděk
Karel Bendl
Irena Bartoňová Pálkov
Hana Březinová
Jiří Tajstra
Jaroslav Hlavnička, Město Benešov
Miroslav Dvořák
Luboš Klabík
Jana Skopalíková, Krajský úřad Středočeského kraje
Robert Vaculík
Jana Titlbachová
Štefan Viedenský
Marcela Valkova
Milan Svoboda
Radka Löwenhöfferová
Jiří Kohoutek
Eduard Gombár
Bohumír Štědroň
Václav Soukup
Jan Eichler
Jan Polišenský
Jan Mládek
Monika Palatková
Hana Zmeková
Miloslava Přibylová
Štefan Volner
Lída Fialová
Zdena Šilerová
Peter Čajka
Milan Hoke
Hana Pánková
Michal Fišer
Markéta Pazderová
Veronika Kondrátová
Iva Lajpertová
Petr Jandač
Barbora Walterová
Alena Jiránková
Marcela Monz
Kristýna Jiránková
Martin Michael Monz
David Smoljak
Růžena Šerá
Ondřej Moravčík
David Richters
Martin Lukeš
Anna Jinova
Hana Kuboušková
Ivo Lužný
Kateřina Karlová
Vítězslav Hora
Milan Skoupý
Miroslav Němec
Daniel Novotný
Jan Kuděj
Petr Neugebauer
Petr Daniš
Lucie Studýnková, GreenDrop / namu42, namu42 s.r.o.
Martin Kratochvíl
Jakub Kulich
Martin Chalupa
Dana Calábková
Josef Uherek
Petr Kotek, EnergySim s.r.o.
Jakub Jonáš
Dalibor Sýkora
Tomáš Boukal
Pešková Jiřina
Jaromir Kostelansky
Dmytro Burlaka
Ing. Jaroslav Petrásek
Ing. Alexandr Šupina
Milan Kajtman
Jiří Indráček
Miroslav Marada, Asociace poskytovatelů energetických služeb
Karel Mašek
Tomáš Wagner
David Mach
Luděk Majer
Hana Müllerová
Mirek Kroš
Petr Valer
Matyas Nachtigall
Daniel Jakubec
Ivona Gurská
Lucie Kotanova
Nikola Vítová
Vítězslav Hora
Tomáš Pavlík
Hynek Buček
Markéta Všetečková
Markéta Bartáková
Antonin Kozan, Alpiro s.r.o.
Martin Landa
Pavla Jenková
Eva Kvapilova
Theodor Neugebauer
Jan Váňa
Eliška Slavíčková
Filip Fogaraši
Štěpán Fohl
Michal Majzner
Vojtěch Maryška
Šárka Hozmanová
Libor Bačovský
Lucie Šebková
Radomír Juřena
Zdeněk Ševčík
Mira policar
Jindřich Švec
Lukáš Urbánek
Klára Skorkovská
Kristýna Kupská
Markéta Bečková
Lukáš Nebeský
Iveta Zikmundová
Andrea Mihalčíková
Petr Hájek
Tomáš Veber
Stanislav Paleček, Mgr. Stanislav Paleček
Jiří Fajt
Filip Vávra
Aneta Ptáčníková
Adéla Pokorná
Jaroslav Fejfar
Miroslav Suchan
Radek Hirják
Kamila Ondráčková
Aneta El Quraishyova
Jana Hrázská
Veronika Koucká
Tomáš Hrábek
Štěpán Vizina
Ivo Liška
Marie Davidová
Matouš Turek
David Kovář
Ondřej Hojda
Markéta Sonnková
Ales Netolicky
Pavel Koníř
Jiří Strejcovský
Petr Šmerda
Jiří Blaho
Renata Šimoníková
Petr Hauzírek
Kai Arne Springorum
Jan Vaněk
Dušan Svoboda
Ondřej Kott
Tereza Pokorná
Ivo Slavotínek
Jiri Zukal
Roman Smutný
Jan Burian
Jan Rippl
Kateřina Mlynářová
Jitka Němečková
Vojtech Zak
Martina Hůlková
Zdenka Jochcova
David Majda, energomonitor s.r.o
David Majda
Jakub Stránský
Markéta Kurečková
Vojtěch Maryška
Hana Srbová
Ondřej Šašek
Marija Wazi
Miroslav Kudrna
Jakub Caha
Alena Velišová
Denisa Havelková
Ing. Vladimír Skalník, Ing. Vladimír Skalník
Miloš Kincel
Londyn Miroslav
Josef Papež
Bohumil Suchý
Luboš Ryčl
Natálie Honzírková
Renáta Tichá
Marcela Kunitzká
Jitka Daňková
Radek Peška, Evora CZ, s.r.o.
Petr Kazda, Nadace Partnerství
Jiří Heinisch
Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
ivo šimečka
Lucie Šebková
Jiří Rivola, IGS Industrial Green Systems s.r.o.
Jana Metelková
Jan Látal
Martin Prax
Martin Věchet, Geronimo, zakladatel Open Air Festivalu TrutnOFF
Radovan Kohút
Zdenek Meister
Tůmová Michaela
Jitka Rubešová
Michal Urban
Martin Zika
Luboš Beran
Sona Siepakova
Tomáš Borek
Jiří Klíma, ENERGOKLIMA s.r.o.
Luděk Vítek
Tomáš Chorzempa
Roman Malcovský
Alexandr makovetsky, REZIDENCE CLUB CANADA
Michal Vojtíšek
Jan Viskot
David Pfann
Jiří Beranovský, EkoWATT CZ s. r. o.
Marcela Fridrichová
Miroslav Ďuriš
Břetislav Macko
Vladislav Raclavský
Aleš Kadeřábek
Katarina Slobodova
Zdeněk Jelen
Marian Kotula
Milan Kisil
Tomáš Janů
Jan Perla
Ondřej Miškovský
Jan Vaněk
Martin Ander
Julia Walterová
Petr Vozák
Pavel fryblik
Juraj Krivošík, SEVEn
Karolína Lindová, Ekolinda s.r.o.
Jan Linda
Karolína Lindová
Pavel Patřičný
Petr Mydlil, DAMGAARD Consulting s.r.o.
Roman Šula
Jaroslav Valošek
Antonín Lupíšek
Ivana Vrajová
Jiří Bečvář
martin vohánka
Jaryna Šenkýřova
Karel Freund
Jitka Martínková
Monika Korbelová
Mikuláš Múdry
Karel Bergmann
Václav Čadek
Lukas zika
Martin Philipp
Vojtěch Šmíd
Ondřej Láska
Lucie Blahetková
Lucie Blahetková, SUNFIN s.r.o.
Podporujeme výzvu:, REZIDENCE SLUNEČNÍ s.r.o.
Podporujeme výzvu, ENERGOCOOP s.r.o.
Podporujeme výzvu, KOREKT EXPORT s.r.o.
Podporujeme výzvu, BIOINVEST PACOV s.r.o.
Lucie Blahetková, BIOINVEST KUNČINA s.r.o.
Karel Rada
Podporujeme výzvu, SUNFIN SPORT s.r.o.
Lucie Blahetková, SUNFIN ENERGY s.r.o.
Lucie Blahetková, SUNINVEST SLOVÁCKO s.r.o.
Lucie Blahetková, SUNINVEST BOHEMIA s.r.o.
Lucie Blahetková, MM services s.r.o.
Podporujeme výzvu, SUNFIN PRAHA s.r.o.
Helena Balkovičová, EKOS Energo, s.r.o.
Helena Balkovičová
Jiri Bakkal
Zdeňka Brožová
René Málek
Jitka Kyselová
Petr Kohut
Dagmar Kocianova
Jiří Řehounek
Lukáš Flídr
Pavla Hladikova
Oldřiška Repíková
Jana Tesařová
Lada Krupičková
Šimon Chovítek
Alois Míka
Pavel Beneš
Jana Janáková
Olga Tomášková
František Kubiš
Martin Lazar
Petr CHládek Horní Čermná okr Ustí nad Orlicí
Kateřina Eklová
Pavlína Žídková
František Kvasnička
Radomír Mašek
Marketa Svobodova
Vojtěch Fučík
Josef Uherek
Magdalena Maceková
Pavel Březina
Roman Dvořáček, Exterier - Design s.r.o.
Josef Doule
Libor Kašpar
Milan Kazda, Obec Kněžice
Pavel Baroň, Baron Consulting sro
Tereza Smrčková
Stanislav Mrňka
Marie Olmrová
Jarmil Šeba
Petr Novotný
vít novotný
Lukáš Jurečka
Marek Lang
Monika Pobudova
Miroslava Cihlarova Heimer
Vladimír Bulka
Jaroslav Bárta
Aleš Mrňa
Jindřich Šimek
Zdeněk Kalandřík, S.W.H.GROUP SE
Jan Patřičný
Milan Machovec, SolarMost s.r.o
Lenka Hořáková
Ludek Puchyr, DALU,s.r.o.
Martin Chlum
Irena Moravcová
Richard Sivak, SVOZ SYSTEM s.r.o.
Martin Vencovský
Kamil Šimík
Josef Novotný
Jakub Suchy
Zdeněk Blažek
Jiří Erhardt
Ludmila Novotná
Dana Calábková
Zdeněk Drlík
Barbora Formánková, Energy financial group
David Kutalek
Jiří Kolařík, VIKI,spol. s r.o.
Jiří Novák
Milan Kajtman
Tomáš Binar
Lucie Černá
Alice Oppová
Josef Petr Feřtek
Petr Vinš
Viktor Peer
Matouš Ferenc
Jakub Jarý
JANA PECHOVÁ
Jan Huml
Edita Kočandrlová
Hana Tomášková
Anna Kontarova
David Fiala
Stepan Svoboda
Jaroslav Holler
Jaromír Krpálek
Jiří Došek
Petr Kočandrle
Jaromír Liebl
Jan Machač
Jiří Bajnar
Roman Polášek
Jiri Kapoun
Radim Gabriel Schurowetz
Jiří Rýdl
Tomáš Drs
Zbyněk Vondráček
Dominik Svoboda
Alexej Šikola
Marek Poledník
Pribila Pribila, Krtkodom.sk
Lubomír Kováčik
Petr Hariprasad Hajič
Josef Gabriel
Marek Jedlička, ECO Finance Group s.r.o.
Mgr. Vít Barabáš, DiS.
Jiří Tylš
Martin Černík
Vojtěch Tomáš
Miroslav Hořejší
Ivan Khabin
Ivan Novotny
Martin Bartoš
Zdeněk Fikar
Jan Walz
Miroslav Kovařík
Albert Schneider
Michal Servus
Pavel Machač
veronika šmausová
Petr Bohuslav
Martin Abel
Václav Bartoš
Ondřej Holeček
Mirjana Petrik
Darek Cervenak
Petr Pávek
Martin Šolc
Petr Karásek
Štěpán Jelínek
Hana Macková
Štěpán Bínek
Edvard Sequens
Vojtěch Bárta
JIŘÍ ŠURMAN
Jiří Drahoš
Pavel Procházka
Petr Kincel
Jiří Kelnar
Karel Hloušek
Jana Šťastná
Ivo Slavík
Jaromír Bartoš
Julie Dajčl
Martina Fucimanová
Vladislav Jurenka
Stanislav Lepka, Krel Central a.s.
adam rujbr
Ondřej Kučírek
Milan Masopust
Josef Pípa
Karel Jancyk
Petr Bezruč
Martin Chlum
Mojmír Konečný
Petr Podhorka
Michal Hanuš Bittner
Jiří Cásek
Ondřej Bureš
Jan Petkov
Matěj Korvas
Jiřina Kunštová
Pavel Kazdera
Jan Šetina
JIří Chvátal
Jakub Jurenka
Jaroslav Kynčl
Tibor Patay
Jaromír Dudek
Michal Zatloukal
Radek Hanak Ficbauer
Tomáš Ganger
Dagmar Žáková
Josef Zelenka
Petr Havel
Miloslav Lomič
Hana Jonáková
Róbert Olejár
Jiří Brázdil
Jan Štěpánek
Jan Brothánek
Marek Ingr
David Kaleta
Lukáš Jelínek
Milan Hofmann
Bořek Suchopár
Ondrej Kouba
Daniel Hřib
Tomáš Obšívač
Radek Špáta
Martin Kolář
Jana Bezdeková
Jana Košťálová
Ivana Tomková
Jaroslav Teplý
Barbora Hrůšová
Jan Chalupka
Hynek Šlouf
Michal Šatal
Adam Kratochvíl
Jan Vilímek
Ludmila Jagošová
Hana Uchytilová
Anna Juráňová
Jakub Beran
Jan Navrátil
Jakub Mašek
Jana Pikardová
Kateřina Kováříková
Miroslav Jirák
Miroslav Jirák
Pavel Schneider
Jan Thorovský
Miroslav Patrik
Petra Semrádová
Pavel Janata
Vojtěch Kurka
Jorga Cidlinská
Adam Bílek
Karolína Filipi
Lukáš Kalous
Londyn Miroslav
Patrik Reichl
Dorota Osvaldova
Jaroslav Linka
Vojtěch Špatný
Lenka Nováková
Petr Klápště
frantisek sosna
Monika Wittingerová
Pavel Kavan
Jakub Šatánek
Martin Vencovský
Lukáš Roďan
Jakub Mašek
Ladislav Lhotka
Zdenek Hajek
Aleš Mrkvica
Martin Smělý
Ondřej Liška
Pavel Černý
Michal Jan
Martin Kocúrek
Michal Suský
Jan Kučera
Robert Šretr
Jakub Fiala
Tomáš Horych
František Pištora
RADEK HLAVÁČEK
Tomáš Tulis
Tomáš Holada
Patrik Vágner
David Kolovratník
Roman Tichy
Libor Šaněk
Jiří Vlach
Jan Staněk
Ivan Touška
více
méně

Podrobnosti ke klíčovým opatřením na posílení české energetické bezpečnosti:

Renovační vlna

Budovy spotřebují zhruba 40 procent energie, připadá na ně také 25 procent spotřeby plynu. Abychom mohli domy udělat nezávislé na spotřebě plynu, je třeba provést několik kroků, které rozšíří možnosti využití podpůrných nástrojů. Je potřeba, aby se úspěšný program Nová zelená úsporám rozšířil např. o programy chránící před energetickou chudobou. Stát má středně příjmovým domácnostem nabídnout pomocí státní garance zvýhodněné renovační úvěry. Nízkopříjmovým pak investiční složka sociálních dávek. Zároveň je třeba lidem pomoci s předprojektovou přípravou, aby si mohli renovaci domu správně naplánovat. V souvislosti s tím je potřeba spustit informační kampaně zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti a firem o dalších možných opatřeních, která mohou pro zvýšení energetické účinnosti budov či provozů udělat.

více
méně

Zelený domácí plyn

Program na náhradu zemního plynu již je legislativně připraven. Čeká na schválení Evropskou komisí a cenové rozhodnutí. Pokud bude podpora dobře nastavena, jsme schopni si během krátké doby dodávat 0,8 mld. kubíků “obnovitelného zemního” plynu a do pěti let vyrábět 1,3 mld. kubíků ročně. To odpovídá zhruba dvěma třetinám roční spotřeby zemního plynu českých domácností. Velký potenciál skýtá také produkce syntetického plynu dnes již biologicky vyrobeného z oxidu uhličitého koncentrovaného v bioplynu s přídavkem vodíku získaného transformací z přebytečné elektřiny v síti. Bioplynové stanice mohou také poskytnout regulační potenciál srovnatelný s výkonem přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, navíc efektivněji a decentralizovaně na celém území České republiky.

více
méně

Dostupná solární energie

Efektivním řešením pro zvýšení energetické bezpečnosti Česka je masivní rozvoj fotovoltaiky, kterou lze velmi rychle a levně instalovat. Hlavním krokem, který pro to vláda a parlament musí učinit, je odstranění administrativní bariéry – především v oblasti stavebních a územních řízení – tak, abychom mohli levné solární elektrárny stavět ještě rychleji. Dále velice pomůže zrušení takzvaného měření po fázích, kvůli kterému jsme dnes z velké části odkázáni na solární střídače z Číny. Chceme-li podpořit instalaci evropských technologií, musíme se vrátit k takzvanému součtovému měření. Vláda by měla současně podpořit rozvoj nových projektů pomocí tzv. aukční podpory, díky které budou vznikat právě ty nejlevnější typy instalací. Zároveň je třeba urychlit práce na novém energetickém zákonu, který umožní sdílení energie a vznik energetických společenství.

více
méně

Uložená energie

Krátkodobá (bateriové systémy, přečerpávací vodní elektrárny aj.) i dlouhodobá akumulace energie ve formě nízkoemisních plynů (zelený vodík, případně jeho “další barvy”, či biometan) jsou klíčovými aktivátory urychleného a přitom stále bezpečného zvyšování výkonu solárních, větrných a dalších obnovitelných zdrojů. Celá Evropa a zejména ČR musí urychleně odstranit všechny dosud existující bariéry rozvoje zejména solárních a větrných elektráren, stejně jako bateriových systémů. Zároveň se musí co nejdříve revidovat vodíková strategie ČR a stanovit jasné termíny a cíle výstavby elektrolyzérů a další infrastruktury pro výrobu, ukládání a využití vodíku.

více
méně