Výzva:

Energetická svoboda

Dokažme společně, že to půjde i bez ruského plynu

Podepsat výzvu

Podpořte moderní energetiku bez ruského plynu a ropy!

Aby se Česko vyhnulo energetické krizi, musí vláda urychlit nástup moderní energetiky. Pojďte společně s námi vyzvat vládní představitele, aby vytvořili podmínky pro sebevědomé a energeticky bezpečné Česko.

Podepsat výzvu

Text výzvy

Vážený pane předsedo vlády,
bezprecedentní útok ruských vojsk na svobodnou Ukrajinu a navazující události poukázaly na potřebu urychlení proměny české energetiky. Je nutné hledat řešení, díky kterým budeme nezávislí na dovozu zemního plynu a ropy z Východu. Věříme, že rozvoj obnovitelných zdrojů energie a renovace budov patří mezi opatření, která během následujících let posílí energetickou bezpečnost Česka a současně pomohou zajistit dostupné ceny energie pro domácnosti, obce a firmy.

Již během tohoto desetiletí lze snížit spotřebu zemního plynu těmito konkrétními kroky:

 • renovací budov se ušetří 1,8 miliard kubíků zemního plynu, a to především díky zateplování budov, výměně oken, instalaci rekuperace a optimalizaci zdrojů tepla
 • produkcí biometanu lze vyrobit do pěti let 1,3 miliardy kubíků zeleného plynu ročně
 • vybudováním nových solárních elektráren, které mohou vyrobit 9-12 terawatthodin čisté elektřiny, a nových větrných elektráren, které mohou dodat dalších 5 terawatthodin čisté elektřiny. Jejich roční produkce pak odpovídá ekvivalentu až 1,6 miliard kubíků zemního plynu

Abychom dokázali vytěžit výhody, které přinášejí jedinečné spojení ve zvyšování energetické účinnosti a místních obnovitelných zdrojů, musí vláda:

 

 • Okamžitě vyřadit podporu zdrojů na plyn z kotlíkových dotací a Nové zelené úsporám. Z veřejných prostředků nelze zvyšovat závislost na ruském plynu, která navíc může uvrhnout domácnosti do energetické chudoby. /SPLNĚNO/
 • Posílit úspěšný program Nová zelená úsporám. Zajistit jeho dlouhodobé financování, které povede v horizontu jednotek let k trojnásobnému navýšení počtu projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů. Nabídnout domácnostem zvýhodněný renovační úvěr na před- a do-financování dotace, např. pomocí státní garance přes Národní rozvojovou banku.
 • Nízkopříjmovým domácnostem nabídnout investiční komponentu sociálních dávek. Ta by pomohla této skupině zvýšit běžnou míru podpory z programu Nová zelená úsporám až na 90 %.
 • Spustit podporu projektové přípravy bez tvrdého závazku investice. Rozhodnutí o podobě opatření pro úspory energie a obnovitelné zdroje zraje měsíce. Lidé musí dostat kvalitní informace, které jim v tomto rozhodování pomohou.
 • Doplnit programové prohlášení vlády o závazek vybudování 200 tisíc tepelných čerpadel do roku 2025 a 60 tisíc kotlů na biomasu – instalace tepelných čerpadel a kotlů na biomasu mají finančně výhodnější provoz než plynové kotle, které vláda stále podporuje.
 • Zvýšit podíl výroby domácího zeleného plynu: zavést účinnou podporu, která nastartuje domácí produkci biometanu a zajistí jeho využití pro potřeby ČR - stanovit minimální podíl biometanu v zemním plynu a zavést ekologickou daň na fosilní zemní plyn. Dokončit proces notifikace podpory s EU a vyhlásit adekvátní podporu pro přechod z výroby elektřiny pro stávající zdroje a s možností podpory i pro nové biometanové zdroje. Důsledně vymáhat zákaz skládkování bioodpadů a podporovat využívání biomasy, která splní kritéria udržitelnosti.
 • Nastavit prostředí pro nové investice do obnovitelných zdrojů: zařadit fotovoltaiku mezi zdroje, pro které stát vyhlásí soutěž o provozní podporu - stát vytvoří předvídatelné prostředí pro investice i jistotu, že budou nové zdroje opravdu vznikat. Navíc díky faktu, že je fotovoltaika nejlevnější zdroj, získá také financování na rozvoj jiných typů obnovitelných zdrojů energie.
 • Odstranit bariéry pro rozvoj chytrých projektů v energetice: nový energetický zákon musí posílit ochranu zákazníků, ale také umožnit sdílení energie a ukládání energie, vytváření energetických společenství či umožnit přímé dlouhodobé smlouvy (PPA kontrakty) pro producenty energie z obnovitelných zdrojů. Spolu s tím je třeba změnit stavební zákon a odblokovat povolování nových staveb. Změnit je také třeba zákon o půdním fondu tak, aby nebránil vzniku agrivoltaických projektů, tedy takových, kde zůstává zemědělská funkce a připojí se produkce čisté energie. Výstavba obnovitelných zdrojů musí patřit mezi strategické projekty podobně jako liniové stavby.
 • Odstranit administrativní bariéry pro rozvoj obnovitelných zdrojů: zrušení takzvaného měření po fázích, kvůli kterému jsme dnes odkázáni z velké části na solární střídače z Číny. Chceme-li podpořit instalaci evropských technologií, musíme se vrátit k takzvanému součtovému měření.
 • Spustit vládní informační kampaň na podporu využití potenciálu renovace budov a místních obnovitelných zdrojů energie. Vláda může upozornit i na jednoduché kroky, které sníží účty za energii a spotřebu ruského plynu či ropy: snížení teploty v místnostech o pár stupňů či využití pohodlné veřejné dopravy místo automobilů - lehká úprava návyků je minimální zásah do naší pohodlnosti oproti děsům, kterým jsou vystaveni lidé na Ukrajině.
 • Nastartovat Česko k jízdě s čistou stopou: nezávislost na ruské ropě můžeme zvýšit pomocí podpory bezpečných cyklostezek, rozvojem pohodlné a dostupné veřejné dopravy i nástupem moderní mobility: elektromobily nepotřebují ani kapku ruské ropy. Podíl mohou snížit také udržitelná biopaliva nových generací - synteticky vyráběná nafta či s využitím odpadních materiálů.
 • Otevřít Česko inovacím: naše energetika zaspala v nástupu smartmetrů, rozvoji akumulace a hrozí, že promeškáme také nástup výroby zeleného vodíku. Jde přitom o řešení, která pomohou snížit účty za energii domácnostem i firmám. Ukládání energie může přinést flexibilnější výrobu a vodík pomůže dekarbonizovat průmyslovou výrobu - tak na co ještě čekáme?
 • Nabídnout nové pracovní příležitosti: ekonomika projde v následujících letech transformací. Nové obory vytvoří nové pracovní příležitosti. Stát musí rozběhnout rekvalifikační programy a podpořit takové formy vzdělávání, které umožní posunout Česko od montovny k oborům s vyšší přidanou hodnotou.
Zobrazit celý text výzvy
méně

Podepsat výzvu

Výzvu připravil Svaz moderní energetiky ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost a Změnou k lepšímu. 

Za koho výzvu podepisujete? (zaškrtněte)*
Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefon (nepovinné)
Adresa (nepovinná)
Název subjektu / právnické osoby / jméno obce
Prostor pro váš vzkaz vládě (max. 280 znaků)
Přejete si podpis zveřejnit? (zaškrtněte)*
Vložit logo společnosti / instituce (pokud je chcete zobrazit mezi signatáři výzvy).
Maximální velikost souboru je 2 MB.

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů organizaci Svaz moderní energetiky, z. s. , Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha, IČ 06950175. Osobní údaje budou využity pouze pro účel této výzvy a informování o dalších krocích v rámci této výzvy.

Signatáři výzvy

Seznam signatářů

Delphia, Delphia
Carroll, Carroll
MGphNulg, mMGsysN8
F44xIyvp, NPISO4N3
Major, Major
Patricia, Patricia
JosephSheem, Get the most out of your products and services with the best advertising!
GpZV7XlZ, oqonc79K
paWHceJL, T8UIqER1
Rodolfo, Rodolfo
Jamika, Jamika
Gilda, Gilda
HRM Bah Mbi, Bulk Supply
Tarah, Tarah
5CvY6BiP, 0xoA6vgV
StEYJtoh, XLoCij93
Kristopher, Kristopher
Joshua, Joshua
Zac, Zac
Valarie, Valarie
Brian, Brian
Ivory, Ivory
Alejandrina, Alejandrina
Carole, Carole
Lucie Novohradská
Letha, Letha
Marcy, Marcy
Lorie, Lorie
Columbus, Columbus
Lashunda, Lashunda
Mark Bragg, Collaborations
QtOcz8f9, YPCXali1
Lisette, Lisette
Pearline, Pearline
David Rubek, Chcete svou firmu prezentovat moderním způsobem?
Sadie, Sadie
Bethany, Bethany
Erwin, Erwin
Rozella, Rozella
James Osei, FROM JAMES-THIS IS THE BUSINESS I AM PROPOSING TO YOU
Nicolas, Nicolas
Maurice, Maurice
Casie, Casie
Reyna, Reyna
Marguerite, Marguerite
Torsten, Torsten
Domingo, Domingo
Pattie, Pattie
Shayla, Shayla
Gregory, Gregory
Dawn, Dawn
bm8ZRRik, vAE9G6nn
uBYbTl84, QOMhFFSP
Kiera, Kiera
SonyaPiede, Ahoj Admin!
Boyd, Boyd
Jocelyn, Jocelyn
Daryl, Daryl
Monika Davies
Diana Kelsey, B2B COLLABORATION
Nicki, Nicki
Jody, Jody
Monique, Monique
Mike Carroll , Content Marketing to rank energetickasvoboda.cz
Arnoldblise, A new way of advertising.
Valerie, Valerie
Veda, Veda
Mai, Mai
Kourtney, Kourtney
Elyse, Elyse
Mike Bishop , Monthly SEO plans from 49$ ONLY
Chelsea, Chelsea
Anibal, Anibal
Michal, Michal
Rolando, Rolando
Chelsey, Chelsey
Devin, Devin
Emerson, Emerson
Esther, Esther
Houston, Houston
Mike Osborne , Improve local visibility for energetickasvoboda.cz
Earlene, Earlene
Kraig, Kraig
Kris, Kris
Osvaldo, Osvaldo
Ralph, Ralph
Mike Erickson , Domain Authority of your energetickasvoboda.cz
SHvTAfQU, o08eKXBB
RwYFvetC, DAA4p9Xa
Mike Ralphs , NEW: Semrush Backlinks
Kian, Kian
Aaliyah, Aaliyah
JUDr. Alexander Bory
Petr Fleischhans
Luděk Lošťák
Jana Horackova
Tomáš Loup
Jan Čadil
Petr Lonský
Miroslav Nejezchleb
Jan Novotný
Miroslav Pavelka
Eva Sebkova
Eva Sebkova
Eva Sebkova
Michel Samia
Miloš Vránek, ILM, s.r.o.
Marek Suchomel
Petr Sova
Jan Gregora
Miroslav Formánek
Matějka
Petr Valdman
Petr Plešinger, Stepazem s.r.o.
Dagmar Dobšovičová
Ladislav Porubszký
Dagmar Kucapova
Eva Stastna
Petra Sulovska
Daniel Rada
Jiří Klíma
Jana Bartůñkovà
vladislav krapka
Burka Martin
Vendula Matějovská
Zdeněk Vintr
Zdeňka Kofroňová
Anna Barčová
Kristýna Matoušková
Ivana Vacková
Alfréd Schubert
Roman Dvořáček, Exteriér - Design s.r.o. Roman Dvořáček
Josef Kuchyňka
Josef Kuchyňka
Petr Koplik
Jaroslav Bursa
Jana Mečířová
Kateřina Šťovíčková
Lenka Pálková
Lucie Štěchová
Jan Jindřišek
Sarah Římská
Alena Mikleová
Jana Pikardová
Věra Chocholoušková
Filip Šlosárek
Miroslava Krmelová
Tomáš Basa
Vanda Pokorná
Eva Tantzerová
Zora Matuštíková
Dominik Galamboš
Magdaléna Knorrová
Hana Secova
Vlastimil Sus
Lukáš Zdražila
Anna Ingrová
Danny Souchů
David Laušman
Klára Nováková
Eliška Jánská
Šimon Pospíšil
Jakub Cetel
Terezie Suchanková
Miloslav neuman
Jana Svačinová
Vendula Lysková
Jachomil Borovský
Tom Nobilis
Miroslava Svobodova
Katerina Zigova
Katerina Zigova
Tomáš Sládek
Tereza Pařízková
Karla Karla Miščuková
zdeněk rajskup
Radka Ličková
Petr Tříska
Anežka Svobodová
Klára Fojtíková
Anna Heraltová
Linda Kutáčková
Šárka Dvořáčková
Anna Negodujko
Lucie Bartoňová
Eva Eva Otáhalová
Helena Komasová
Richard Koubek
Apolena Holcová
Tereza Svatoňová
Valentýna Janotová
Miroslava Sobotková
Barbora Holubová Srncová
Jan Zezulka
Josef Jelínek
Jakub Šťastník
Vendula Valíková
Daniel Kazda
Ludmila Brázdová
Romana Divínová
Filip Renč
Vojtěch Svoboda
Jana Demesova
Michaela Krausová
Martina Guske
Tereza Vachová
Sandra Nechybová
Zdenka Pšeničková
Tomáš Kriegelstein
Filip Burda
Ján Homola
Kateřina Stehnová
Alisa Matoušková
Zuzana Bialas
Jitka Regitková
Hana Štěpánková
Tomáš Čabla
Michal Pála
Sára Milfajtová
Nataša Kohoutová
Aneta Krátká
Marie Klepišová
Lesia Biloshytska
Irena Zákopčanová
Olha Lys
Monika Simandlová
Michal Hrnčíř
Míchaela Bachurová
Aleš Pilgr
Hana Králová
Rudolf Matejka
Michaela Beranová
Marie Ambrozková
Mirka Šlajcherová
Samuel Rendek
Petra Jeřábková
Markéta Heřmanová
Dasa Doubravova
Sebastián Betuš
Renáta Šarovská
Jakub Froli­k
Ilona Mužíková
Viktorie Dominová
Anežka Strnadová
Anežka Strnadová
Benedikta Peterková
Marie Hanáčková
Jan Kočí
Lukas Pokorny
Jakub Šimek
Hana Hálová
Šimon Bilina
Vilém Barcal
Kateřina Střelečková
Martin Hora
Pavel Krabec
Anna Tomková
Daniela Janů
Anna-Kateřina Klaisnerová
Anna-Kateřina Klaisnerová
Matěj Varadinek
Anna-Kateřina Klaisnerová
Daniela Šimánková
Jan Teplý
Veronika Bláhová
Pavla Egertová
Magdalena Nekardová
Jan Antonín, EnergySim s.r.o.
František Ligocki
Petra Novosadová
Michaela Martincová
Kateřina Stanošková
Tomas Kasal
Petr Drabálek
Lucie Anna Příplatová
Ondřej Ludvík
Vojtěch Tichý
Viktor Fixl
Daniel Kamiš
Jana Konečná
Helena Němcová
Marek Grabmüller
Michaela Bystroňová
Dominika Krejčí
Jiřina Moravová
Kristýna Jurečková
Šárka Šelongová
Miroslav Siegert
Barbora Gubišová
Anežka Ditrichová
Veronika Juříčková
Petra Procházková
František Ženíšek
Aneta Kyselá
Blanka Zímová
Daniel Kypr
Věra Krulišová
Petra Pechalová
Ondřej Zděradička
Marianna Machotová
Pavel Ježo-Párovský
Jakub Švitorka
Lada Lanštiaková
Richard Alexovic
Kristýna Merašická
Jiří Krátký
Petra Doušová
SARKA Dokoupilova
Petr Dlabač
Vu Xuan Long Nguyen
Sebastián Mrižo
Aneta Minolová
Stanislav Krejčí
Jáchym Zelený
Lukáš Kropáček
Katerina Curran
Adam Unar
Tereza Blaško
Zbyněk Zušťák
Mariana Tolarová
Martin Knápek
Pavel Göbl
Marcin
Michaela Ondráková
Alina Vylchak
Tomáš Tůma
Prokop Strnka
Johana Hauerová
Tomáš Goj
Veronika Dulínková
Tomáš Strádal
Johana Kochtová
Anna Jiroutová
Alžběta Dvořáková
Lucie Studena
Alan Wood
Matěj Smička
Michaela Líšková
Sandra Jiroušková
Ondřej Tuček
Alexandr vicena
Václav Veverka
Hugo Steiner
Lukáš Juhaščik
Daniel Manovsky
Katka Zemanová
Josef Beserle
Martin Janouch
Lucie Thál Adamová
Petr Paroulek
Barbora Suchánková
Sabina Ungermanova
Jaroslav Schwarz
Michal Okrouhlický
Tomas Kouba
Miroslav Kubíček
Dominika Pokorná
Aurelie Rektoříková
Lukáš Kucera
Alzbeta Krnanska
Tereza Klanicová
Zuzana Petrova
Eva Jasmine Jasná
Bohuslava Papežová
Kristina Petrovičová
Jaroslav Fejfar
Miroslav Foff
Michal Chamrád
Iveta Miňhová
Pavel Kara
pavel Kara
Dmitrij Malysev
Magdaléna Havrilová
Petr Lončák
Michaela Vávrová
Jan Blahout
Jakub Janů
BOHUSLAVA BROZKOVA
Michaela Rittichová
Adéla Marečková
Petra Neu
Jaroslav Bursa , Česká Lípa
Kristyna Mertova
Andrea Dolinski
Dana Krejčová
David Maršálek
Tomas Voldrich
Martin Koutek
Johana Feixova
Petra Votočková
Jan Zábranský
Sebastian Lang
Alexandr Kučera
Tomáš Jansa
Ondřej Kačírek
Erika Zinková
Petra Obadalová
Kateřina Škárková
Petra Mühlfeitová
Petr Tomáš
Matěj Peterka
Marie Vackova
Štěpánka Bábíková
Lenka Hanáková
Lenka Skutilová
David Gouzer
Jan Jankovič
Tomáš Dekastello
Jana Ďurišová
Petr Matuška
Věra Minaříková
Blanka Kortanova
Nikola Všetečková
Lucie Tomigova
Marie Papalová
Radim Hort
Jarmila Anyalaiová
Eric, Eric
Zdeněk Koky
Vladimira Marková
Vladimira Marková
Daniela Krejčíková
Jiří Jeřábek
Lovecký
Martin Tůma
Michal Hloušek
Jitka Nohejlová
Martin Tkadlec
Marcela Glaserova
Marcela Glaserova
Václav Žahour
Karolina Soukupová
Oldrich Truhlar
Luďka Dyková
František Štula
Natálie Grobelná
Kateřina Divišová
Radek Hudak
Jan Zatloukal
Kateřina Pšeidová
Dagmar Brychova
Tomáš Rampáček
Karolína Arnosova
Jakub Procházka
Jakub Podrábský
Josef Kuchyňka1
Jana Klustova
Kimin Park
Nikola Park
Karolína Hosingerová
Lucie Švendová
Lucie Švendová
Karolína Bahulová
Adam Štiak
Kateřina Jiřičná
Šárka Pospíšilová
Lydie Broklová
Jana Čapková
Viktorie Hegrová
Kateřina Svatošová
Adam Šedina
Vojtěch Hermann
Hana Fikrová
Marta Karafiátová
Martina Koudelková
Zuzana Čutková
Andrea Švecová
Zuzana Jeřábková
Vladimír Palas
Jiří Drábek
Daniela Smutná
Jakub Němec
Karolína Höferová
Klára Kaszová
Natálie Janotová
Čech Tadeáš
Martin Suchanek
Veronika Hubálková
Michal Rychlý
Petra Marethová
Stanislav Bělohradský
Kateřina Šoukalová
Michal Fara
Jana Kod
Kateřina Pochopová
Barbora Balcarova
Linda Křetinska
Kateřina Tlachová
Kateřina Skřeková Milerová
Tomáš Hybner
Tereza Kajerová
Eva Jonášová
Jan Vosejpka
Martin Vrana
Klara Tyfova
Petr Vosecký
Nela Divínová
Lucie Jakabová
Lucie Vaněčková
Ivana Cloe Cuperová
Vít Voráček
Eva Machalová
Jitka Cachia
Karolína Pflieglerová
Veronika Jankulíková
Daniela Nováková
Sofie Gálová
Marcel Bartoš
Kristyna Macejková
Nikola Pecková
Klára Djordjevičová
Nikola Dibelková
Nikola Töröková
Barbora Kovarnicka
Adéla Jelínková
Alexandra Sahulová
Nikola Frintová
Zorka Petrusová
Eliška Novotná
AnthonyKah
Adam Bako
Jana Myslivečková
Jolana Honzáková
Lenka Bělíková
Samuel Coccia
Michaela Škurlová
Ivana Růžičková
Matěj Václavík
Peter Drlička
Ivo Růžička
Matej Vizi
Alena Doležalová
Sabina Miroslava Motlová
Viktoriia Maznyk
Jindřich Mazanec
Barbora Kučerová
Kateřina Suchánková
Barbora Nedokos
Nicole Horváthová
Barbora Cábová
Josef Krausuz
Michal Rýpar
Michal Rýpar
Michal Rýpar
Gabriela Průšová
Zuzana Turzíková
Martin
Milan Janouch
Drahuše Šťovíčková
Petr Kočandrle
Alžběta Mixová
Karel Polanecký
Kateřina Sloupská
Jarmila Rychlá
Vít Masare
Veronika Šteklová
Jiří Beranovský, EkoWATT CZ s. r. o.
Ondřej Švásta
Josef Šuster
Jiři Stejskal
Ivana Bohatcova
Koppova Pavlína
Iveta Jabůrková
Jaroslav Choc
Marcela kokorova
Miroslava Ochmannova
Miroslava Ochmannova
Martin kanka
Ladislav Blaškovič
Zdenek Kovacik
Radek Otte
Karel Pitro
Daniela
Ladislav Budík
Milan Odstrčil
Hana Žáková
Lucie Boháčová
Radek Brabenec
Josef Martínek
Radek Brabenec
Julie Nevrklová
Maria Heimer
Matyáš Tacchi
Petra Jedličková
František Ďatka
Lukáš Kroča
Radek k
Martina Jaroslava Vonderková
Lukas zocek
Jiří Brych
Radovan Jiřík
Václav Loužil
Miluše Šubrtová
Vojtěch Ticháček
Jiří Smékal
Kateřina Doležalová
Kamila Petrusová
Michal Tranta
Martin Gottlieb
Tomáš Vostárek Vostárek Vostárek Vostárek, Vřesce
Rostislav Starý
Gabriel Uhlíř
Jana Kubová
Jakub Stolín
Veronika Krametbauerová
Karin Janíková
Monika Adamcová
David Dvořáček
Petr Halik
Martin Valihrach
Martin Valihrach
Ladislav Vávra
Karel Libensky
Jakub Denk
Lukáš Bašta
Alexandr Radecký
Zdeněk Hradecký
Alena Jahodová
Pavel Kudláček
Martina Kohoutková
Žena
Josef Kořenek
Jarmila Černíková
Josef, Ilavsky
Ludmila Prokopova
Eva Karafiatova
Miroslav Holub
Dorota Dostálová
Tereza Albertová
Patrik Rychlý
Jiří Buryan
Jana Maussen
Tomas Havlicek
Ondrej Bartas
Jiří Korec
Tomáš Zdeněk
Růžena Šandová
Růžena Šandová
více
méně

Podrobnosti ke klíčovým opatřením na posílení české energetické bezpečnosti:

Renovační vlna

Budovy spotřebují zhruba 40 procent energie, připadá na ně také 25 procent spotřeby plynu. Abychom mohli domy udělat nezávislé na spotřebě plynu, je třeba provést několik kroků, které rozšíří možnosti využití podpůrných nástrojů. Je potřeba, aby se úspěšný program Nová zelená úsporám rozšířil např. o programy chránící před energetickou chudobou. Stát má středně příjmovým domácnostem nabídnout pomocí státní garance zvýhodněné renovační úvěry. Nízkopříjmovým pak investiční složka sociálních dávek. Zároveň je třeba lidem pomoci s předprojektovou přípravou, aby si mohli renovaci domu správně naplánovat. V souvislosti s tím je potřeba spustit informační kampaně zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti a firem o dalších možných opatřeních, která mohou pro zvýšení energetické účinnosti budov či provozů udělat.

více
méně

Zelený domácí plyn

Program na náhradu zemního plynu již je legislativně připraven. Čeká na schválení Evropskou komisí a cenové rozhodnutí. Pokud bude podpora dobře nastavena, jsme schopni si během krátké doby dodávat 0,8 mld. kubíků “obnovitelného zemního” plynu a do pěti let vyrábět 1,3 mld. kubíků ročně. To odpovídá zhruba dvěma třetinám roční spotřeby zemního plynu českých domácností. Velký potenciál skýtá také produkce syntetického plynu dnes již biologicky vyrobeného z oxidu uhličitého koncentrovaného v bioplynu s přídavkem vodíku získaného transformací z přebytečné elektřiny v síti. Bioplynové stanice mohou také poskytnout regulační potenciál srovnatelný s výkonem přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, navíc efektivněji a decentralizovaně na celém území České republiky.

více
méně

Dostupná solární energie

Efektivním řešením pro zvýšení energetické bezpečnosti Česka je masivní rozvoj fotovoltaiky, kterou lze velmi rychle a levně instalovat. Hlavním krokem, který pro to vláda a parlament musí učinit, je odstranění administrativní bariéry – především v oblasti stavebních a územních řízení – tak, abychom mohli levné solární elektrárny stavět ještě rychleji. Dále velice pomůže zrušení takzvaného měření po fázích, kvůli kterému jsme dnes z velké části odkázáni na solární střídače z Číny. Chceme-li podpořit instalaci evropských technologií, musíme se vrátit k takzvanému součtovému měření. Vláda by měla současně podpořit rozvoj nových projektů pomocí tzv. aukční podpory, díky které budou vznikat právě ty nejlevnější typy instalací. Zároveň je třeba urychlit práce na novém energetickém zákonu, který umožní sdílení energie a vznik energetických společenství.

více
méně

Uložená energie

Krátkodobá (bateriové systémy, přečerpávací vodní elektrárny aj.) i dlouhodobá akumulace energie ve formě nízkoemisních plynů (zelený vodík, případně jeho “další barvy”, či biometan) jsou klíčovými aktivátory urychleného a přitom stále bezpečného zvyšování výkonu solárních, větrných a dalších obnovitelných zdrojů. Celá Evropa a zejména ČR musí urychleně odstranit všechny dosud existující bariéry rozvoje zejména solárních a větrných elektráren, stejně jako bateriových systémů. Zároveň se musí co nejdříve revidovat vodíková strategie ČR a stanovit jasné termíny a cíle výstavby elektrolyzérů a další infrastruktury pro výrobu, ukládání a využití vodíku.

více
méně

Důležitá fakta k posílení energetické nezávislosti

 1. Evropu je třeba připravit na nejbližší zimu. Zemní plyn z Ruska mohou nahradit dodávky z jiných zdrojů. Podle Evropské komise může jít až o 50 miliard kubíků LNG. Současně však bude třeba určit prioritu využití plynu: klíčové podniky, které se bez něj neobejdou a nasměrovat jej k maximálně efektivnímu využití například ve vysoceúčinné společné výrobě elektřiny a tepla.
 2. Každý spotřebitel se může zamyslet, zda může k úspoře energií dovážených z Ruska sám přispět: např. snížení topení o 1–2 °C, pořízení si úsporných sprchových hlavic, perlátorů, snížení rychlosti při cestách autem, využití veřejné dopravy nebo kola.
 3. Závislosti na dovozu energií se však musíme zbavit systémovými kroky: mezi hlavní nástroje patří zateplování budov, výstavba energeticky efektivních domů a využití místních obnovitelných zdrojů: za sluneční či větrnou energii platby do Ruska posílat nemusíme. Domy mohou dostat místo kotle na zemní plyn tepelné čerpadlo nebo krbovou vložku. Plyn si můžeme také vyrobit, dokonce bude zelený s pomocí bioplynových a biometanových stanic. Pokud budeme mít dost čisté elektřiny, můžeme nahradit ropu v dopravě pomocí elektromobilů.